Witamy w głównym dziale do pobrania. Znajdziesz tu wszystkie ważne dokumenty zatwierdzone przez Radę Szczepu Pikującego Orła.
 

Regulamin Rady SPO

ostatnia aktualizacja:   maj 2013

 

Oto opracowany i zatwierdzony przez Radę SPO wewnętrzny regulamin szczepu. Ewentualne aktualizację będą dodawane po zatwierdzeniu ich przez Radą SPO. Aktualna wersja regulaminu jest obowiązująca od 24.05.2013 r.

Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

​ostatnia aktualizacja: styczeń 2015

Tu znajdziesz wszystko aby przygotować się do posiedzenia KSW SPO. Przeczytaj uważnie ​

Regulamin. Są tu także wszystkie załączniki kierowane do Kapituły, o których wspomina
regulamin.
 

Załącznik nr 1 - wymagania naramiennik wędrowniczy

Załącznik nr 2 - wymagania HO

Załącznik nr 3 - wymagania HR

Załacznik nr 4 - wzór karty próby
Załącznik nr 5 - wniosek o zmianę terminu zakończenia próby
Załącznik nr 6 - wniosek o zmianę zadania
Załącznik nr 7 - opinia opiekuna próby
Papier SPO 2014  ( próby, wnioski, dokumenty i pisma wewnętrzne)
Papier SPO 2014  ( próby, wnioski, dokumenty i pisma zewnętrzne - wychodzące poza obręb Hufca)
Regulamin Magazynu SPO

ostatnia aktualizacja:   styczeń 2015

 

Oto opracowany i zatwierdzony przez Radę SPO wewnętrzne zasady korzystania ze sprzetu w magazynie szczepu. Ewentualne aktualizację będą dodawane po zatwierdzeniu ich przez Radą SPO. Aktualna wersja regulaminu jest obowiązująca od 25.01.2015 r.

  Wzór karty wypożyczenia sprzetu  (tylko szare pola do uzupełnienia)
  Regulamin mundurowy ZHP
1/6

CZY JESTEŚ GOTOWY ?

TWOJA

PRZYGODA ŻYCIA MOŻE ZACZĄĆ SIĘ WŁAŚNIE

DZIŚ!